Dírer: „Blaha tvrdí, že v ta3 sme generační rasisti a závidíme seniorom. Je to úplne inak. “

3. decembra 2023, Karol, Nezaradené

Zle vychovaný človek sa narodil zle vychovaným rodičom … takže od narodenia bol vystavený systematickému spochybňovaniu jeho vlastnej, ľudskej hodnoty … k pripisovaniu mu vlastných chýb jeho nepodarených rodičov, čo sa v psychológii nazýva projekcia … alebo inak povedané „prznenie neviniatok“ ☹

Špinaví, nečistí ľudia prosto prenesú svoju špinu, ktorej sa po správnosti mali zbaviť na svoje deti, na ďalšiu generáciu … a z neviniatok sa tak stanú noví špinaví, nečistí ľudia … ktorí svoju špinu šíria okolo seba a to bez toho, aby si to vôbec uvedomovali … pretože kto v špine vyrástol, pre neho je jeho špina normálna … on ju považuje za čistotu☹ ale práve naopak … čistejší než on mu pripadajú byť tí špinoví, tí nečistí … v totalitách a aj na Slovensku je to tak.

Takže veľmi špinavý, nečistý človek Blaha so svojim konfrontačným, agresívnym, arogantným … hodnotu iných ľudí spochybňujúcim spôsobom napáda čistejších ľudí než je on … šíri špinu svojich rodičov a teraz už aj jeho vlastnú okolo seba … vôbec si pritom neuvedomuje, čo vlastne robí … že nešíri dobro, ale zlo …

Keď jednoduchšie zvieratko zbadá v zrkadle svoj obraz, nedokáže si uvedomiť samého seba v ňom a zrkadlo napadne … tak, ako to robia aj zle vychovaní, tzv. jednoduchší ľudia …

Volá sa to aj paranoidná porucha osobnosti … ktorá je bohužiaľ v totalitách masová … a teda aj v posttotalitných stranách na Slovensku, čiže v tých, ktoré vyhrali voľby … a samozrejme aj v ich voličoch ☹

Slovensko teda momentálne „riadi“ banda bláznov, neliečených a ani nediagnostikovaných pacientov … ktorí nás všetkých stiahnu so sebou … ktorých vzťah k iným ľuďom je narušený, preto vidia okolo seba len samých nepriateľov, ktorých treba „samozrejme zničiť“ tak, ako sa to dialo v minulom režime … ☹ dochádza k demontáži právneho štátu, k odstraňovaniu demokracie, k novej totalite … a to takého ruského typu … pretože stále platí, múdrosť je drahá, ale hlúposť je zadarmo

Hlupáka pred jeho vlastnou hlúposťou nezachráni ani vzdelanie, ale práve naopak … jeho hlúposť „dostane krídla“ …  už ho nikto nepresvedčí, že nie je rovno geniálny, že nemá vždy pravdu … Blaha – dva tituly, Fico – tri … atď. atď … ☹ študovaný blázon horší od neštudovaného … a na Slovensku je to tak☹